DSC02779 (1)

Historie

Gården nævnes i middelalderen som fæstegård
under Kokkedal Slot. Navnet stammer fra man
ryddede skoven og brugte træet til saltsydning. I
1700-tallet førte det til sandflugt og områdets klitter
opstod. Under 2. verdenskrig gravedes tørv i mosen,
hvorfra de mange små søer stammer. I 1974 blev
der sat hegn for at opdrætte hjorte. Amerikansk
Wapiti blev indført til krydsning med lokale dyr
for at få større hjorte. Gården dyrkes med
landbrug, skov og mose, hvor dyrerne trives uden
mangel på føde eller truende rovdyr.
For at sikre en sund bestand reguleres antallet i
efteråret, hvorved intet går til spilde. Kødet
oparbejdes til delikatesser, mens hovedet og trofæet
anvendes som pynt. Der findes storkøkken til
madlavning for grupper og hands-on bygning,
hvor gæsterne kan nyde grillstegte pattegrise.

Danske Slotshoteller

Roegegaard er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotter og herregårde.

Kontakt: